Help.

 • Gedetailleerde planning: met slechts enkele klikken een gebruiksklare installatie plannen.
  • U configureert een Busch-Welcome®-installatie in slechts vier stappen
   • Kies in het menupunt ‘Gebouw’ de optie Gedetailleerde planning.
   • Bepaal in de menupunten ‘Binnenposten’ en ‘Buitenposten’ de omvang van uw installatie.
    • Stelt u zich uw planning voor als een groot gebouw, dat vele etages kan hebben. Op de etages kunnen zich meerdere appartementen bevinden en in ieder appartement kunnen tot vier binnenapparaten worden gepland.
    • Een eenngezinswoning kan net als een flatgebouw met één etage en één appartement worden gepland. Dat is ook de uitgangssituatie van iedere nieuwe planning.
    • Begin met de planning van de binnenposten.
     • Menupunt Binnenposten
      • Een appartement configureren
       • Kies uit de rechterkolom het bij het appartement passende binnenapparaat door op het schakelvlak ‘Toevoegen’ te klikken. U kunt maximaal vier binnenapparaten in een appartement installeren.
       • Tip
        • U kunt een groot aantal van de aangeboden binnenapparaten aanpassen aan uw behoeften. Daarvoor kunt u de filterfuncties boven de apparaten gebruiken. Zo zorgt u ervoor dat alleen apparaten in een bepaalde kleur of uit een bepaald schakelaarprogramma, of alleen audio-apparaten worden weergegeven.
      • Meer appartementen plannen
       • Om nog een appartement op dezelfde etage te plannen, kunt u met de schakelvlakken rechtsboven een leeg appartement toevoegen of het appartement dat u op dat moment ziet met de apparaten kopiëren.
       • Op deze wijze kunt u vrijwel een willekeurig aantal appartementen op een etage plannen.
       • Tip
        • De configuratie van dit andere appartement kunt u uiteraard wijzigen door meer binnenapparaten toe te voegen of reeds toegevoegde apparaten weer te wissen.
        • Met het toevoegen of wissen van apparaten wijzigt u alleen de configuratie van het appartement dat u op dat moment in het middelste gedeelte van het browservenster ziet (blauwe achtergrond). Alle overige appartementen worden daardoor niet gewijzigd.
      • Meer etages plannen
       • Als u klaar bent met het plannen van een etage, kunt u met de schakelvlakken aan de linkerkant meer lege etages toevoegen of de etage waaraan u op dat moment werkt (blauwe achtergrond) met alle aanwezige appartementen en apparaten kopiëren.
       • De kopieerfuncties zijn erg handig bij grotere gebouwen waarin alle appartementen gelijk of ongeveer gelijk worden ingericht.
       • Na het kopiëren kunt u de configuratie van ieder afzonderlijk appartement op iedere etage wijzigen.
     • Menupunt buitenposten
      • Onder buitenposten worden verstaan voordeuren, poorten, inritten of andere locaties waar bezoekers kunnen aanbellen. Daartoe behoort niet de beldrukker direct naast de deur van het appartement. Deze wordt de etage-oproepknop genoemd en direct op de binnenpost aangesloten.
      • U kunt maximaal vier buitenposten installeren, die ook verschillend geconfigureerd kunnen zijn (video/audio, aantal beldrukkers)
       • Een buitenpost configureren
        • Kies uit de rechterkolom het bij de buitenpost passende buitenapparaat door op het schakelvlak ‘Toevoegen’ te klikken.
        • Als u reeds binnenposten heeft gepland, worden door de configurator in eerste instantie alleen de buitenapparaten getoond met het juiste aantal beldrukkers.
        • Met de filterfuncties boven de apparaten kunt u de keuzemogelijkheden op ieder moment beperken of uitbreiden.
      • Meer buitenposten plannen
       • Om nog een buitenpost op dezelfde etage te plannen, kunt u met de schakelvlakken rechtsboven een lege buitenpost toevoegen of de buitenpost die u op dat moment ziet met de apparaten kopiëren.
        • Iedere buitenpost kan verschillend worden geconfigureerd (video/audio, aantal beldrukkers, extra functies).
   • In het menupunt ‘Bedrading' legt u vast hoe de apparaten met elkaar verbonden zijn.
    • Hier kunt u kiezen uit vier ideale bedradingssoorten. Mengvormen van deze bedradingstypen moeten handmatig worden gepland en worden niet ondersteund door de configurator.
    • De configurator bepaalt automatisch het benodigde aantal kabels en toont deze in het installatie-overzicht. Controleer altijd of de in de planning benodigde bedrading ter plaatse beschikbaar is.
    • Voor de bedrading van de buitenposten wordt altijd uitgegaan van een stervormige bedrading.
     • Sterbedrading
      • Vanuit een centrale hoofd- of onderverdeling voert een geschikte tweedraads kabel stervormig naar ieder binnenapparaat.
     • Stijgleiding
      • De binnenapparaten die moeten worden geïnstalleerd zijn van etage tot etage direct met elkaar verbonden met een geschikte tweedraads kabel. Daarbij verloopt de kabel meestal binnen het appartement naar het tegenoverliggende appartement. Het signaal wordt ‘doorgelust’.
     • Etageverdeler
      • Er bevinden zich één of meer tweedraadse kabels bijvoorbeeld in het trappenhuis. Daarop zijn de individuele appartementen met een aftakleiding aangesloten.
     • Doorgelust naar etage
      • Er bevinden zich één of meer tweedraadse kabels bijvoorbeeld in het trappenhuis. Vanuit deze kabels wordt niet stervormig naar de individuele appartementen afgetakt, maar alleen naar een binnenapparaat. Hierop worden de overige apparaten op de etage in serie aangesloten (doorgelust).
   • U kunt het resultaat van uw planning in het menupunt ‘Resultaat’ weergeven en printen.
    • Hier vindt u een volledige stuklijst met alle voor uw installatie geplande apparaten en toebehoren inclusief de catalogusprijzen.
    • Bovendien kunt u met een klik op het bijbehorende schakelvlak de volgende planningshulpen in de vorm van een pdf-bestand downloaden.
    • Stuklijst
    • Aansluitschema
    • Installatie-overzicht
    • Configureerbare projectdocumentatie
 • Snelle planning: aan de hand van slechts enkele gegevens een eerste stuklijst met prijzen maken.
  • U configureert een Busch-Welcome®-installatie in slechts drie stappen
   • Kies in het menupunt ‘Gebouw’ de optie Gedetailleerde planning.
   • Bepaal in de menupunten ‘Binnenposten’ en ‘Buitenposten’ de omvang van uw installatie.
    • Stelt u zich uw planning voor als een groot gebouw, dat vele etages kan hebben. Op de etages kunnen zich meerdere appartementen bevinden en in ieder appartement kunnen tot vier binnenapparaten worden gepland.
    • Een eenngezinswoning kan net als een flatgebouw met één etage en één appartement worden gepland. Dat is ook de uitgangssituatie van iedere nieuwe planning.
    • Begin met de planning van de binnenposten
     • Menupunt Binnenposten
      • De configuratie van een appartement maken
       • Kies uit de rechterkolom het bij de appartementsconfiguratie passende binnenapparaat door op het schakelvlak ‘Toevoegen’ te klikken. U kunt maximaal vier binnenapparaten in een appartementsconfiguratie installeren.
       • Geef daarna aan aan hoeveel appartementen u deze configuratie wilt toewijzen.
       • Tip
        • U kunt een groot aantal van de aangeboden binnenapparaten aanpassen aan uw behoeften. Daarvoor kunt u de filterfuncties boven de apparaten gebruiken. Zo zorgt u ervoor dat alleen apparaten in een bepaalde kleur of uit een bepaald schakelaarprogramma, of alleen audio-apparaten worden weergegeven.
      • Meer appartementsconfiguraties maken
       • Om meer appartementsconfiguraties te plannen, kunt u met de schakelvlakken rechtsboven een lege appartementsconfiguratie toevoegen of de appartementsconfiguratie die u op dat moment ziet met de bijbehorende apparaten kopiëren.
       • Tip
        • De configuratie van deze andere appartementsconfiguratie kunt u uiteraard wijzigen door meer binnenapparaten toe te voegen of reeds toegevoegde apparaten weer te wissen.
       • Op deze wijze kunt u vrijwel een willekeurig aantal appartementsconfiguraties plannen.
       • Geef daarna aan aan hoeveel appartementen u deze configuratie wilt toewijzen.
     • Menupunt buitenposten
      • Onder buitenposten worden verstaan voordeuren, poorten, inritten of andere locaties waar bezoekers kunnen aanbellen. Daartoe behoort niet de beldrukker direct naast de deur van het appartement. Deze wordt de etage-oproepknop genoemd en direct op de binnenpost aangesloten.
      • U kunt maximaal vier buitenposten installeren, die ook verschillend geconfigureerd kunnen zijn (video/audio, aantal beldrukkers).
       • Een buitenpost configureren
        • Kies uit de rechterkolom het bij de buitenpost passende buitenapparaat door op het schakelvlak ‘Toevoegen’ te klikken.
        • Als u reeds binnenposten heeft gepland, worden door de configurator in eerste instantie alleen de buitenapparaten getoond met het juiste aantal beldrukkers.
        • Met de filterfuncties boven de apparaten kunt u de keuzemogelijkheden op ieder moment beperken of uitbreiden.
      • Meer buitenposten plannen
       • Om nog een buitenpost op dezelfde etage te plannen, kunt u met de schakelvlakken rechtsboven een lege buitenpost toevoegen of de buitenpost die u op dat moment ziet met de apparaten kopiëren.
        • Iedere buitenpost kan verschillend worden geconfigureerd (video/audio, aantal beldrukkers, extra functies).
   • U kunt het resultaat van uw planning in het menupunt ‘Resultaat’ weergeven en printen.
    • Hier vindt u een volledige stuklijst met alle voor uw installatie geplande apparaten en toebehoren inclusief de catalogusprijzen.
    • Bovendien kunt u met een klik op het bijbehorende schakelvlak de volgende planningshulpen in de vorm van een pdf-bestand downloaden.
    • Stuklijst
    • Configureerbare projectdocumentatie.
 • Configuratie opslaan
  • Uw actuele configuratie wordt in uw browsergegevens opgeslagen. Als u de configurator op een later tijdstip weer gebruikt, ziet u deze configuratie.
  • Als u uw browsergegevens wist (cookies, lokaal geheugen), wist u ook uw configuratie. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.
 • Configuratie blijvend opslaan
  • Om uw configuratie blijvend en onafhankelijk van uw browser op te slaan, moet u als gebruiker geregistreerd zijn in het Busch-Jaeger-Excellence-Portal(is voorbehouden aan gespecialiseerde klanten uit de branche).
  • Klik in de hoofdnavigatie op het schakelvlak Mijn projecten.
  • Kies het portaal waarvoor u reeds over toegangsrechten beschikt.
  • Log in zoals u dat gewend bent. Na het inloggen wordt u teruggeleid naar de configurator en ziet een lijst met de door u reeds opgeslagen projecten.
  • Als u in de configuratie op het symbool voor opslaan (diskette) klikt, wordt uw project in uw persoonlijke projectenlijst opgeslagen. Deze heeft in eerste instantie nog geen naam, maar is te herkennen aan de actuele datum. In het veld Benaming kunt u een bijpassende naam invoeren voor uw project.
  • Verdere wijzigingen aan de configuratie worden niet automatisch opgeslagen. Als u een gewijzigde stand van deze configuratie wilt opslaan, moet u weer op het symbool voor opslaan klikken.
 • Projecten beheren
  • Als geregistreerde gebruiker heeft u toegang tot uw blijvend opgeslagen projecten. Deze vindt u onder het menupunt Mijn projecten. Als u nog niet ingelogd bent, wordt u automatisch gevraagd om in te loggen.
  • Uw projecten worden chronologisch volgorde (de nieuwste eerst) weergegeven.
  • U kunt:
   • Projecten hernoemen door in de gewenste naam in het veld Benaming te typen.
   • Projecten (configuraties) wijzigen door op het symbool Project openen (hangmap) te klikken.
   • Projecten kopiëren door op het symbool ‘Projecten kopiëren’ (plus op twee vellen) te klikken.
   • Projecten onherroepelijk wissen door op het symbool voor wissen (vuilnisemmer) te klikken.